Липень 1, 2014

Музей пропонує

Національний музей літератури України пропонує:

 • оглядові та тематичні екскурсії, лекції,
 • різноманітні виставки,
 • літературно-мистецькі вечори,
 • дитячі ранки,
 • творчі зустрічі з письменниками, вченими, художниками.
 • Тиждень дитячої книги.

В музеї працюють:

 • клуб модерної літератури «Коло»,
 • клуб вихідного дня,
 • клуб дитячих письменників,
 • літературно-мистецька студія «Духовність української родини»,
 • школа народознавства,
 • театральна вітальня,
 • лекторій «Душа тисячоліть шукає себе в слові…» (Імена, події, явища в літературі)

 Також діють програми:

 • «Вшановуємо Тараса Шевченка»
 • «Доля мови – доля народу»
 • «Дзвони пам’яті» (висвітлення теми українських голодоморів)
 • «Слово і образ» (Література. Мистецтво. Музика)
 • «Живем надією і Богом» (Духовні свята українського народу)
 • «Мистецькі родини в духовному просторі України»

 ОГЛЯДОВІ ЕКСКУРСІЇ

1. Історія української літератури ХІ-ХІХ ст.

2. Історія української літератури ХХ ст.

3. Колегія Павла Ґалаґана.

4. Оглядова екскурсія по Київському літературно-меморіальному музею-квартирі Миколи Бажана.

ТЕМАТИЧНІ ЕКСКУРСІЇ

 1. Оригінальна література Київської Русі і «Слово о полку Ігоревім».
 2. Давня українська література.
 3. Література другої половини ХІІІ – середини ХVІ ст.
 4. Полемічна література та Іван Вишенський.
 5. Український  романтизм в європейському контексті.
 6. Українська література кінця ХІХ – початку XX ст.: постаті, тенденції, напрямки, стилі.
 7. Український модернізм кінця ХІХ – початку XX ст.
 8. Літературний процес 20-30-х років XX ст. в Україні.
 9. «Розстріляне Відродження».
 10.  Українська новітня поезія (поч. ХХ ст. – 20-х років ХХ ст.).
 11.  Українська сатира і гумор 20-30-х років XX ст.
 12.  Західноукраїнська та еміграційна  література  20-40-х років ХХ ст.
 13.  Українська література початку ХХ ст. – 50-х років ХХ ст.
 14.  Українська драматургія (від давнини до початку ХХ ст.).
 15.  Українська проза другої половини ХХ ст.
 16.  Українська література на еміграції («МУР», «Слово»).
 17.  Українська дитяча література.
 18.  «Любій малечі про цікаві речі» (інтерактивна екскурсія для учнів початкових класів).
 19.  Екскурсія в загадках по експозиції Національного музею літератури України.
 20.  Педагогічна сторінка в житті і творчості українських письменників ХІІ-ХVІІІ ст.
 21.  Педагогічна сторінка в житті і творчості українських письменників ХІХ – початку ХХ ст.
 22.  Г. Скворода в контексті української літератури доби бароко.
 23.  Іван Котляревський – зачинатель нової української літератури.
 24.  «Вічний жанр». Історія української байки в експозиції музею.
 25.  Григорій Квітка-Основ’яненко – «творець людової повісті».
 26.  Україна в житті та творчості Миколи Гоголя.
 27.  Тарас Шевченко – поет і громадянин.
 28.  Тарас Шевченко. Сучасне прочитання.
 29.  До джерел Шевченкового слова.
 30.  Українська жіноча література (ХІХ -поч. ХХ ст.).
 31.  «Жінка-автор і героїня в українській літературі Х – початку ХХ століть».
 32.  «Жінка-автор і образ жінки в українській літературі 20-30-х років ХХ століття».
 33.  Гоголь і Україна.
 34.  Проза Івана Нечуя-Левицького і Панаса Мирного.
 35.  Театр корифеїв.
 36.  Життєвий і творчий шлях Івана Франка.
 37.  Іван Франко в контексті світової літератури.
 38.  Життя і творчість Василя Стефаника.
 39.  «І в той час мати – Україна згадає орачів…» (творча спадщина Олени Пчілки в колекції музею).
 40.  Сторінки життя і творчості Лесі Українки.
 41.  Життя і творчість Ольги Кобилянської.
 42.  Михайло Коцюбинський як предтеча неоромантичної прози.
 43.  Творчість Михайла Коцюбинського.
 44.  Павло Тичина – поет розчахнутої доби.
 45.  Творчість Максима Рильського в контексті епохи.
 46.  Сторінки життя і творчості Миколи Бажана.
 47.  «Письменник, прикутий до галери свого часу» (штрихи до портрета Володимира Сосюри).
 48.  Пушкін, літератори-декабристи і Україна

 ЛЕКЦІЇ

 1. Біблія як Святе Письмо і пам’ятник літератури.
 2. Цікаве про книгу.
 3. Козацькі літописи – завершальний етап українського літописання.
 4. Образ Івана Мазепи в українській літературі.
 5. Іван Мазепа. Образ гетьмана України у зарубіжній літературі.
 6. Григорій Сковорода – видатний український філософ.
 7. «На зламі двох світів» (Життєвий і творчий шлях Г.Сковороди).
 8. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури.
 9.  Життя і творчість Тараса Шевченка.
 10.  Жінки в житті Тараса Шевченка.
 11.  «Моя ти зоренько святая…» (Життєвий і творчий шлях Марка Вовчка).
 12.  Пантелеймон Куліш – письменник, мислитель.
 13.  Світоглядні та життєві колізії Пантелеймона Куліша.
 14.  Іван Нечуй-Левицький.
 15.  Життєвий і творчий шлях Панаса Мирного.
 16.  Проза Івана Нечуя-Левицького та Панаса Мирного.
 17.  Іван Франко і Київ.
 18.  Іван Франко і дитяча література.
 19.  «Клейнод душі моєї» (Борис Грінченко).
 20. Павло Грабовський.
 21.  Агатангел Кримський.
 22.  «Покутська трійця».
 23.  Дивосвіт Гната Хоткевича (Життєвий і творчий шлях письменника).
 24.  Сторінки життя і творчості Лесі Українки.
 25.  «Слова зворушеного серця» (Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської).
 26.  «Моїй сонячній Україні присвячую..» (Біографія і творчий ужинок Володимира Винниченка).
 27. Поезія Олександра Олеся.
 28.  Михайло Коцюбинський і дитяча література.
 29.  Сергій Єфремов. Штрихи до портрета  на тлі розстріляних ілюзій.
 30.  Павло Тичина – знакова постать розчахнутої доби.
 31.  Григорій Косинка.
 32.  Сторінки життя і творчості Максима Рильського.
 33.  Київські неокласики та їх лідер Микола Зеров.
 34.  Микола Бажан: від футуризму до необароко.
 35.  Микола Хвильовий як сейсмограф доби соціальної та мистецької безвиході.
 36.  «Я справжнім болем догорів» (Євген Плужник).
 37.  Поетичний космос Богдана-Ігоря Антонича.
 38.  Олег Ольжич: доля і творчість.
 39.  Євген Маланюк: найбільший із «пражан».
 40.  Життя і творчість Оноре де Бальзака.
 41.  Український сучасний письменник: шлях до успіху.
 42.   Життя і творчість Олександра Довженка.
 43.  Життєві і творчі обрії Василя Симоненка.
 44.  «З любові і муки народжений» (Григір Тютюнник).
 45.  Михайло Стельмах. Життя і творчість.
 46.  Сторінки життя і творчості Олеся Гончара.
 47.  Василь Земляк: митець і особистість.
 48.   Павло Загребельний. Життя і творчість.
 49.  «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі…». До літературного портрета Ліни Костенко.
 50.  «Під завісою прибраних імен» (використання псевдонімів у давній українській літературі).
 51.  «Під завісою прибраних імен» (використання псевдонімів в українській літературі від перших десятиріч ХІХ ст. до початку ХХ ст.).
 52.  Український неоромантизм 20-х років ХХ ст.
 53.  Українські письменники на Соловках.
 54.  Празька школа українських поетів.
 55.  «Ланка» і «ланківці»: роль і місце в літературному процесі 20-х років ХХ ст.
 56.  Поезія «срібного віку» в російській літературі.
 57.  Поетичне шістдесятництво.
 58.  Проза шістдесятників.
 59.  Василь Стус: «Життя, як творчість».
 60.  Українська поезія 60-80-х років ХХ ст.
 61.  Українська дитяча література.
 62.  Дитяча література Незалежної України.
 63.  Українсько-німецькі літературні зв’язки.
 64.  Пушкін і Україна.
 65.  Гоголь і Україна.
 66.  Україна в житті та творчості О.Купріна.
 67.  Анна Ахматова.
 68.  Образ Києва у сучасній літературі.
 69.  Життєвий і творчий шлях Вільяма Шекспіра.
 70.  Віктор Гюго – французький романтик.
 71. Ірина Жиленко: творчі обрії.