Березень 7, 2019

Виставка «Діла добрих оновляться…» (Ілюстровані «Кобзарі»)

Національний музей літератури України запрошує на виставку «Діла добрих оновляться…» (Ілюстровані «Кобзарі») до 205-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

Вона має на меті наблизити пророчі Шевченкові тексти до нашого сучасника через книгу, книжкову ілюстрацію великих майстрів пластичного мистецтва, знову пробудити в людських серцях любов до рідного слова, рідного народу. А ще нагадати всім, якою доброю справою є праця в ім’я духовного розвитку власного народу. Десятки кращих художників України пов’язали свою творчість і свою долю з іменем Шевченка. Сотні видавців, меценатів, редакторів і науковців  прагнули зробити «Кобзар», цю книгу книг нашого народу, доступною мільйонам. В усі часи «Кобзарі» блискавично розходяться. У ХІХ ст. вони були в оселях навіть неосвічених селян і лежали на покутті поряд з Біблією.

 Українське суспільство неоднорідне. Переважна більшість українців з великою повагою, сакральною любов’ю ставляться до Шевченка, вбачаючи в ньому свого захисника, охоронця всіх наших святинь – як останню надію в цьому світі. Вони відчувають найменшу фальш в оцінці його творчості, сприймають як особисту образу «неоавангардні» (а насправді бездарні) трактовки його образу, і водночас шанують тих митців, які щирим серцем прочитали «Кобзар». До таких належать друзі Шевченка – В.Штернберг, Башилов та Яків де Бальмен (вони ще за життя поета ілюстрували «Кобзар»), одні з найцікавіших перших ілюстраторів «Кобзаря» (М.Микешин, О.Сластьон, Б.Смирнов), В.Седляр, Василь та Федір Кричевські, П.Носко, В.Касіян, М.Дерегус, І.Їжакевич, А.Базилевич, О.Данченко, В.Куткін, тощо. На виставці представлені раритетні ілюстровані цими майстрами «Кобзарі» з фондів Національного музею літератури України. За роки Незалежності вийшли виняткової художньої вартості «Кобзарі» з ілюстраціями О.Івахненка, І.Марчука, В.Лопати. Ці художники за свою працю над словом Шевченка удостоєні найвищої нагороди – премії імені Тараса Шевченка. Самобутні ілюстрації в стилі необароко створив М.Стороженко. В 2004 році вийшов «Кобзар» з ілюстраціями В. Гарбуза, високо поцінований громадськістю. Кілька десятків творів Шевченка проілюстрував Ф. Гуменюк, також сподіваючись на видання свого «Кобзаря».

На структурі виставки позначився вироблений за 180 років принцип ілюстрування Шевченкового слова: кращими ілюстраціями видатних художників та власними малярськими творами самого Шевченка. Хоча автоілюстрацій до «Кобзаря» Шевченко створив небагато (до поем «Катерина», «Гамалія», «Невольник», «Сліпа», «Відьма»), та вся його малярська спадщина, що лише на дві третини збереглася, є ідейно-художнім продовженням його огненного Слова. Слова Правди. Слова нового.

Ви зможете насолоджуватись мистецтвом книги протягом березня і згадувати добрим словом художників, що пов’язали свою творчість і свою долю з Шевченковим словом.