Березень 14, 2019

Презентація VI тому “Історії української літератури” Юрія Коваліва

11 березня у Національному музеї літератури України відбулася презентація VІ тому під назвою «На розламах міжвоєнного двадцятиліття» авторської 10-томної Історії української літератури кінця XIX – початку XXI століття. Книга опублікована у Видавничому центрі «Академія».

IMG_0612

Її автор Юрій Іванович Ковалів – добре знаний учений-енциклопедист, доктор філології, професор кафедри новітньої літератури Інституту філології Київського університету імені Тараса Шевченка, лауреат Шевченківської премії, поет.

IMG_0623 IMG_0625

Зазначимо, що серед наукових інтересів Ю.Ковалівафілософія, герменевтика, історія й теорія літератури, мистецтвознавство. Він автор понад 300 статей, наукових розвідок, рецензій у періодичних і неперіодичних виданнях. Серед його найважливіших праць «Романтична стильова течія в українській радянській поезії 20-30-х років (М.Бажан, Ю.Яновський, О.Влизько, Л.Первомайський)» (1988), «Літературна дискусія 1925-1828 років» (1990), «Празька школа»: на крутосхилах «філософії чину» (2001, 2004), «Письменство «розстріляного відродження»: від літературних угруповань до Літературної дискусії» (2004), «Скрипторій: Літературно-критичні статті» (2004), Літературознавчий словник-довідник / Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. (2006), Літературознавча енциклопедія: У 2 т.(2007), «Літературна герменевтика» (2008), «Полісемантика «розстріляного відродження» з обірваною перспективою» (2009), «Жанрово-стильові тенденції в українській літературі» (2012). І це зовсім не повний перелік створеного вченим. Складається враження, що кожен рік Ю.Ковалів відзначає публікацією нової наукової монографії.

Зараз він одноосібно працює над, здавалося б, фантастичним проектом 10 томної Історії української літератури кінця XIX – початку XXI століття, щість томів якої вже потрапили до вельми зацікавлених читачів.

За жанром «Історія…» є підручником-монографією, цікавою як для професійних філологів, так і ширшого кола читачів-інтелектуалів. Про це, зокрема, свідчать дискусії довкола окремих статей з «Історії..», що їх Юрій Ковалів систематично подає в фейсбуці. А назагал солідні вчені не без гумору стверджують, що Ковалів пише швидше (нагадую, це справді наука високого інтелектуального гатунку), ніж загал встигає читати й опановувати написане.

IMG_0630 IMG_0641

Властиво про особливості наукових підходів до розгляду проблематики VІ тому «Історії…» «На розламах міжвоєнного двадцятиліття» йшлося на презентації у виступі самого автора – Юрія Коваліва. Вони, на його переконання, насамперед базуються на естетичній своєрідності самих художніх текстів, широкому історичному контексті та залученнях компаративістських студій. Окрім того вченому вдалося включити до свого дослідження постаті й твори авторів раніше майже незнаних, а то й зовсім невідомих. На його погляд, українська література кінця ХІХ – початку ХХ ст не мала історичних і концептуальних розривів та багато в чому випередила європейські філософські ідеї й естетичні напрацювання.

Богдан Червак – Голова Організації українських націоналістів – насамперед наголосив на націоцентричній спрямованості «Історії української літератури…» авторства Ю.Коваліва, її наскрізній ідеї тяглості української культури від давнини до сучасності.

IMG_0755

Доктор філологічних наук Раїса Мовчан, оцінивши дослідження Ю.Коваліва як унікальне та відзначивши  його безперечну користь як для наукового, так і навчального процесу, наголосила на потребі широкого обговорення цієї праці вже після того, як переважна більшість читачів зможе ознайомиться з нею. Адже, опираючись на дуже солідну джерельну базу й величезну кількість інформації, автор часто інтерпретує творчість окремих письменників чи літературних явищ дуже неординарно, нерідко змінюючи узвичаєні наукові підходи й уявлення про них. На її думку, «Історія…» Ю.Коваліва й зокрема її VІ том виявляють цілісну естетичну концепцію автора й неординарність його суджень.

IMG_0796

Колега по кафедрі Ю.Коваліва доктор філологічних наук Олена Романенко привітала автора з виданням чергового тому «Історії…» який, на її переконання, вже став окрасою сучасного українського літературознавства. Адже назагал у цьому унікальному авторському проекті подано національний літературний процес як тривалий, цілісний і неперервний. У ньому виразно представлено рух і перетікання в українській літературі естетичних ідей, що були органічною частиною світового літературного процесу. В такому сенсі «Історія…» Ю.Коваліва постає як певний інтелектуальний виклик для багатьох сучасних дослідників.

IMG_0815

Студентки, що навчаються в КНУ імені Тараса Шевченка, Анастасія Коротка та Андріана Біла під час виступів визнали, що заради того, щоб слухати цікаві й неординарні лекції професора Ю.Коваліва, окремі студенти доволі часто переходять з одних спеціальностей на інші або ж узагалі приходять на його пари з інших інститутів. Адже професор відкриває для молоді насамперед пасіонарні постаті української літератури, навчає вільно мислити й аналізувати тексти, дає, так би мовити, ключ до них, і тим самим сприяє формуванню студентів як вільних від усталених шаблонів молодих дослідників і, врешті, особистостей.

IMG_0830 IMG_0837

Насамкінець для музейного зібрання Юрій Ковалів прочитав кілька власних поезій.

IMG_0674 IMG_0661 IMG_0688 IMG_0695 IMG_0709 IMG_0727 IMG_0748 IMG_0772 IMG_0788 IMG_0806 IMG_0809 IMG_0826 IMG_0844 IMG_0853 IMG_0872 IMG_0886 IMG_0898 IMG_0907 IMG_0939